Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

 • 1

Полезна информация

 • Какво представлява пневматиката

  Пневматиката е раздел от физиката, който изучава равновесното състояние и движението на газове, както и на специални механизми и устройства, използващи диференциалното налягане на газа за своето функциониране. 

  Прочети публикацията

 • Какво представляват пневматичните цилиндри

  Много индустриални механизми изискват праволинейно движение за извършване на работните операции. Един от най-простите и най-ценово ефективни начини за осъществяване на това е с пневматичен задвижващ механизъм или т.нар. пневматичен цилинър. Той представлява устройство, което превръща енергията на сгъстен въздух в кинетична енергия. Пневматичните цилиндри са най-често механични устройства, използващи компресиран въздух. Налягането на газа действа върху бутало във вътрешната част на цилиндъра и по този начин се извършва силово въздействие и полезна мощност. Пневматичните цилиндри са често предпочитана алтернатива на хидравличните задвижващи механизми, тъй като използван единствено газ и няма опасност от течове и замърсяване.

  Прочети публикацията

 • Манометърът – просто устройство с гарантирана точност

  Устройството за измерване на налягането на флуиди се нарича манометър. Без него амплитудата на хидравличната или пневматичната енергия биха били просто догадки. Манометрите са необходими за настройване и регулиране на различни хидравлични и пневматични машини, както и за отчитане на неизправности в действието им. Без манометри, устройствата и системите, използващи за работата си енергията на даден флуид стават непредсказуеми и ненадеждни.  

  Прочети публикацията