Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Какво представлява пневматиката

Какво представлява пневматиката
Пневматиката е раздел от физиката, който изучава равновесното състояние и движението на газове, както и на специални механизми и устройства, използващи диференциалното налягане на газа за своето функциониране.


Пневматиката е технологията на сгъстен въздух, но е по-модерно за нея да се говори като вид автоматизирано управление. Компресираният газ – обикновено въздух, който може да бъде сух или овлажнен – се използва за задвижване и опериране на различни механични устройства. Крайните приемници на енергията могат да бъдат разнообразни – от пневматични цилиндри до по-сложни и специфични устройства като разпределители, механизми за захващане, манометри или въздушни възглавници. Вакуум техниката също използва принципите на пневматиката. Тук намират приложение различни филтри, вакуумни вендузи, вакуумни релета и ежектори. Съществена част от вакуум техниката са и вакуум генераторите, чиито функции и деликатни операции също се основават на пневматиката.


Пневматичната техника намира широко приложение във всички сфери на човешка дейност: медицина, добивна промишленост, енергетика, транспорт, земеделие, роботика и др. Хидравликата има основна роля при оползотворяването на енергията на вятъра и водите. Тук влизат вятърните турбини, водните турбини, различни реактори, вентилатори и пречистващи системи. Пневматичните устройства се използват и при много специфични и рискови условия. Пример за това е минно-добивната промишленост, където една искра може да доведе до катастрофални резултати и жертви.


По природа въздухът е податлив на натиск и комресия и това позволява на пневматичните системи да абсорбират резки и силни движения и да реализират плавни и фини действия. Тези функции намират приложение в много области на производството. Повечето пневматични системи работят с налягане от около 7 bar, което е една малка част от 200 – 350 bar, с които функционират по-големите и сложни хидравлични системи.


Пневматичните системи обикновено използват въздушен компресор за намаляване на обема на въздуха като по този начин се увеличава налягането върху газа. Сгъстеният въздух преминава по пневматични шлаухи, а движението му към задействащото устройство се контролира от различни разпределители и клапани. Газът трябва да бъде филтриран и е необходимо подаването му в системата да бъде постоянно контролирано. По този начин се гарантира ефективната работа на устройствата и отделните компоненти. Мониторингът върху налягането осигурява дълъг живот на системата.

През последните години възможностите за контролиране на налягането в пневматичните системи значително са се увеличили и подобрили благодарение на развитието на електрониката и технологиите. Манометрите – стандартни, специални и вакууметри дават изключително ясна и точна информация за налягането на газа в системата.

Към днешна дата пневматичните системи имат всеобхватно приложение в различни сектори на промишлеността и сфери на човешка дейност. Те са широко използвани при задвижването на технологично оборудване, както и за автоматизацията на множество индустриални процеси. Пневматиката се използва по начини и за цели, смятани за непостижими през изминалите десетилетия. Креативните приложения при роботиката и медицината разкриват не само изобретателността на инженерната общност, но и гъвкавата и адаптивна същност на пневматичните системи.


« Назад към всички публикации