Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Арматура

В групата на крайни изключватели и пневматични задвижки влизат пневмозадвижките, електрическите задвижки, електрическите позиционери и крайните изключватели. Този тип арматура намира широко приложение във водоснабдителни системи, различни централи, тръбопроводи, технологични линии и др. Повечето задвижки имат работно налягане до 10 bar и голям температурен обхват – от –20°С до +85°С. Предлаганите от Фест 04 крайни изключватели се характеризират с отлични технически параметри и висока устойчивост.


 

Пневмозадвижки Електрически задвижки Електрически позиционери


Крайни изключватели