Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Магнетвентили

Специалните магнетвентили, предлагани от Фест 04 биват изработвани от неръждаема стомана, месинг и алуминий. Те намират широко приложение в множество автоматизирани системи в различни сфери на производството. Специалните магнетвентили могат да бъдат с директно или с индиректно управление. Те могат да работят с различен тип флуиди. Предлагат се специални магнетвентили за високо налягане, както и такива за ръкавни филтри. Отлични технически параметри имат и неръждаемите магнетвентили.
Неръждаеми магнетвентили Магнетвентили за високо 
налягане
Магнетвентили за пара


Магнетвентили за ръкавни 
филтри

Коаксиални вентили
за високо налягане (Coaxial valves)