Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Магнетвентили

Стандартните магнетвентилите са предназначени за регулиране на протичането и спирането на течности, газове, компресиран въздух и други флуиди в множество пневматични и хидравлични системи. Най-често биват изработени от месинг, но се предлагат и магнетвентили от подсилен полиамид. Стандартните магнетвентили могат да имат директно или пилотно управление. Отделните модели се различават по начина на присъединяване, работната температура и налягане, както и по вида на мембраната и флуида.


 

2/2 пневматични вентили с директно управление 3/2 магнетвентили с пилотно управление 2/2 магнетвентили с пилотно управление


Пластмасови магнетвентили