Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Електроника и Електротехника

ФЕСТ - 04 ЕООД предлага широка гама от продукти в областта на електротехниката и електрониката както за индустриална така и за сградна автоматизация.
Предлагаме на нашите клиенти цялостни решения за електро разпределение, защита и контрол.Продуктите ни включват защитна и комутационна апаратура,
клеми, съединители, PLC контролери, захранващи блокове, честотни управления, кабели, кабелни аксесоари, датчици, инкрементални енкодери и линии, дисплей,
табла и кутии.


Защитна и комуникационна апаратура

Клеми и Съединители

Захранвания за DIN - шина
Честотни управления Кабели Кабелни аксесари

Кабеловодещи вериги Табла и кутии Дисплеи