Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Магнетвентили

Магнетвентили (наричани още електромагнитни вантили) се наричат устройствата, чиято задача е да контролират движението на течности, газове, компресиран въздух и други подобни флуиди. Те представляват неразривна част от множество хидравлични и пневматични системи. Фест 04 предлага както стандартни, така и специални магневентили и по този начин Ви даваме възможност да изберете най-подходящия за конкретните условия. Стандартните модели имат по-общо предназначение, имат различни начини за присъединяване, управление и изисквания към работната температура и налягане. Сред специалните магневентили ще откриете богато разнообразие от модели – неръждаеми, за високо налягане, за пара, за ръкавни филтри и коаксиални вентили за високо налягане.


Стандартни Специални Аксесоари