Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Какво представляват линейните цилиндри

Линейните пневматични цилиндри, наричани още безпрътови, са предназначени да приведат в действие и линейно движение дадена система като същевременно дават и oпора на товара. Стандартните пневматични цилиндри също осигуряват енергия и задвижване, но не са проектирани така, че да придържат тежестта. Много цилиндри не предоставят възможност за запазване на позицията на буталния прът поради неговото въртеливо движение. Безпрътовите пневматични цилиндри осигуряват на товара стабилното положение чрез неротационна платформа, на която се монтират определени елементи или други задвижващи устройства. Това е особено важно, когато един цилиндър се движи в хоризонтална посока и където страничното натоварване е основен аспект. Обикновено така стои въпросът при устройствата за автоматизация, използвани за захващане и сглобяване на отделни части.

Безпрътовите цилиндри са популярен избор, когато се изисква извършване на движение по цялата дължина на хода или когато поради ограничено пространство общата дължина на системата трябва да бъде сведена до минимум.

Типични примери за приложението на този тип пневматични цилиндри са конвейерните системи, устройствата за изтласкване и позициониране, както и системите за отваряне и затваряне на врати, на каси и заключващи механизми при някои портали и врати. В много от тези приложения необходимостта от страна на товароносимост и осигуряването единствено на линейно движение е задължително.

Идеята за прилагане на натоварването върху линеен задвижващ механизъм е много често използвана и именно в устройството на тези системи, безпрътовите пневматични цилиндри са широко приложими. Първият подобен тип цилиндри са конзолните. При тях пневматичният цилиндър е прикрепен към тялото на плъзгача или може да бъде неразделна част от него. И в двата случая буталото е захванато към елемента, осигуряващ мощност и движение. Той от своя страна е прикрепен към лагерен механизъм и заедно те са в състояние да осигурят опора на товара. Този тип пневматични цилиндри са проектирани да носят една напречна сила, известна като конзолно натоварване.

При другия тип безпрътови пневматични цилиндри те са прикрепени към подложка, която поддържа носещата система в двата края на движение на плъзгача. Те се използват при много големи дължини на устройството и са с минимално отклонение, благодарение на системите за придържане в двата края.

Лагерните опори могат да бъдат различни. Най-често използваните при безпрътовите пневматични цилиндри включват кръгли валове и линейни лагери. Лагерите могат да бъдат с прецизни сачмени бутални втулки или с различни композитни втулки като първите осигуряват много нисък коефициент на триене. Композитните втулки обикновено са по-евтини и могат да бъдат използвани в по-тежки условия. При тях обаче триенето е по-голямо и следователно експлоатационният им живот е по-кратък.

При безпрътовите пневматични цилиндри могат да бъдат използвани специални шини, върху които да се постaвят товарите или устройствата, които трябва да бъдат преместени. Силата е еднаква в двете посоки на движение, а отклонението от праволинейното движение е минимално.

Има няколко съображения при избора на линейни пневматични цилиндри:

  • Изисквана товароносимост - За да пристъпите към избора, трябва да бъде изчислен общият товар.

  • Изисквания за устойчивост -  Лагерната система има основно влияние върху очакваната продължителност на живота на устройството, заедно с необходимата скорост за придвижване на товара.

  • Изисквания за скорост - Скоростта на действие на пневматичните цилиндри е особено важен момент, както и способността за справяне с кинетичната енергия. В зависимост от натоварването и скоростта, може да се наложи използването на шокови тампони или амотрисьори.

  • Необходима прецизност - Степента на деформация ще варира в зависимост от носещата система и движението на полезния товар. Тази деформация ще окаже влияние върху точността на позициониране на пневматичния цилиндър.

  • Много производители на безпрътови пневматични цилиндри предоставят техническа спецификация и софтуер за оразмеряване, които ще ви позволят лесно да прецените вида на необходимото устройство.   


« Назад към всички публикации