Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Какво представляват пневматичните цилиндри

Какво представляват пневматичните цилиндри

Много индустриални механизми изискват праволинейно движение за извършване на работните операции. Един от най-простите и най-ценово ефективни начини за осъществяване на това е с пневматичен задвижващ механизъм или т.нар. пневматичен цилинър. Той представлява устройство, което превръща енергията на сгъстен въздух в кинетична енергия. Пневматичните цилиндри са най-често механични устройства, използващи компресиран въздух. Налягането на газа действа върху бутало във вътрешната част на цилиндъра и по този начин се извършва силово въздействие и полезна мощност. Пневматичните цилиндри са често предпочитана алтернатива на хидравличните задвижващи механизми, тъй като използват единствено газ и няма опасност от течове и замърсяване.

Съществуват различни типове пневматични цилиндри: стандартни, кръгли, компактни, късоходови, мини цилиндри, линейни, въртящи, стоп цилиндри и др.


Най-често използваният тип пневматичен задвижващ механизъм се състои от затворен цилиндър с движещ се в него бутален прът. Тази задвижваща сила може да бъде подразделена на два типа въз основа на принципа на работа – единичнодействащ или с двойно действие.


Цилиндрите с еднопосочно действие имат един въздушен отвор, който дава възможност на сгъстения въздух да навлезе в цилиндъра и да задвижи буталото до желаната позиция и позволява на вътрешната пружина да го върне в изходна позиция.


Двойнодействащите цилиндри имат въздушни отвори в двата си края, които осигуряват преместването на буталото напред-назад чрез редуване източника на въздух с високо налягане.

В типичната система тялото на задвижващия механизъм е свързан към носеща рамка, а краят на буталния прът е свързан към елемента или механизма, който трябва да се премества. Специални клапани се използват за насочване на сгъстения въздух. Разликата в налягането в двата края на системата поражда сила, равна на разликата умножена по площта на буталото.


Как да изберете подходящ пневматичен цилиндър


При избора на въздушен цилинър е важно да изберете тип, който е подходящ за работната система и операции и осигурява необходимата сила. Теоретично, големината на силата, която може да бъде произведена от задвижващия механизъм е равна на площта на буталната повърхност, умножена по въздушното налягане. При единичнодействащите пневматичните цилиндри, от получената стойност трябва да бъде извадена пружинната сила. Действителната сила, приложена от пневматичния задвижващ механизъм ще бъде 3%-20% по-малка от изчислената, поради загубите на налягане в системата.


Има многи фактори, които могат да окажат влияние върху ефективността на системата. Натрупванията на прах и други замърсявания, както и малки течове и износване могат да повлияят върху въздушното налягане, използвано от задвижващия механизъм. Пневматичният цилиндър трябва да бъде съобразен с конкретните условия и необходимата сила за правилно функционирате на пневматичните изпълнителни механизми.


Предлагат се разнообразни конфигурации на пневматични цилиндри и задвижващи механизми, но принципът им работа е много сходен. Те се характеризират със сравнително ниска цена, стабилна конструкция и лесно инсталиране. Пневматичните цилиндри се предлагат в различни размери, скорост на буталото и дължина на хода.


« Назад към всички публикации