Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Манометърът – просто устройство с гарантирана точност

Много са техническите процеси в съвременната промишленост и индустриално производство, за чието правилно протичане е необходимо точното измерване на участващите величини и поддържанетпо им в определени граници.


Един от тези параметри е налягането. То е скаларна величина, определяна от отношението на силата към площта на повътхността, върху която действа.


Устройството за измерване на налягането на флуиди се нарича манометър. Без него амплитудата на хидравличната или пневматичната енергия биха били просто догадки. Манометрите са необходими за настройване и регулиране на различни хидравлични и пневматични машини, както и за отчитане на неизправности в действието им. Без манометри, устройствата и системите, използващи за работата си енергията на даден флуид, стават непредсказуеми и ненадеждни.


Хидравличните манометри могат да отчетат налягане до 10000
psi, въпреки че в повечето случаи използваното в практиката налягане не надвишава 3000 до 5000 psi. Хидравличните уреди най-често се монтират до задвижващия механизъм за индикация на налягането в системата, но могат да бъдат поставени и на всяко друго място в устройството, където налягането трябва да бъде под наблюдение и контрол. Това е особено валидно, когато под-веригите работят при налягане различно от налягането на помпата, какъвто е случаят при наличието на редуциращ вентил. Често тези вентили имат страничен канал, в който да се включи манометър. Това ви позволява да наблюдавате директно стойностите на налягането по веригата.


Почти всички пневматични системи, както и устройствата използващи за работата си сгъстен въздух, използват манометри за отчитане на налягането на различни места във веригата. Налягането се измерва в крайния приемник (или приемници), а също и при всеки
FRL или самостоятелен регулатор в системата. Много често е необходимо да бъдат отчетени и стойностите при пневматичните цилиндри и изпълнителни механизми. Обикновено скалата на един пневматичен манометър е разграфена за измерване на стойности не по-големи от 300 psi, въпреки че налягането в редки случаи надвишава 100 psi.


Налягането може да бъде измерено по три начина – абсолютно, манометрично (ефективно) и вакуумно. Абсолютното е мярка за действителното и атмосферното налягане. Стойността на атмосферното наляга е нулева в условията на вакуум, но може да бъде и по-висока от 14.7
psi на морското равнище. Абсолютните стойности на налягането се използват основно във физиката и при изчисляване степента на сгъстяване на въздушния поток. Манометричното налягане представлява разликата между абсолютното и атмосферното и именно неговата стойност се използва в техниката и производството. Когато не е включен в системата, манометърът отчита нула. В условия на идеален вакуум налягането се отчита в милиметри живачен стълб mmHg – Torr, в bar или като процент от атмосферното.


Повечето уреди, използвани за измерване налягането на различни флуиди, са от типа на т.нар. Манометър на Бурдон (или бурдонова тръба). Този тип измервателен уред се състои от елипсовидна тръбичка, обикновено метална, фиксирана неподвижно в единия си край към носач и прикрепена към чувствителен зъбен механизъм със стрелка в другия. При увеличаване на налягането, силата на флуида се стреми да изправи извитата тръба. Под действието на тази сила тръбната пружина се отдръпва от лоста, свързан със стрелката и отчита стойността на налягането.


Използваните днес манометри осигуряват изключително прецизно отчитане на налягането и имат много широк диапазон на измерване. Благодарение на това можете да бъдете сигурни, че процесите в използваната система ще протичат правилно и ще имате възможността да наблюдавате и регулирате стойността на налягането.  


« Назад към всички публикации