Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Пневмо-подготвящи групи

Въздухът, излизащ от компресора е нагорещен, мръсен и влажен и това може да доведе до сериозни повреди или да скъси живота на оборудването по веригата, в това число и на различните клапани и пневматични цилиндри. Преди да може този въздух да бъде използван без риск за системата е необходимо налягането, омаслеността и кондензът в него да бъдат регулирани.

Така наречените кондензоуловители пречистват сгъстения въздух. Тази система за въздухо-подготовка улавя твърдите частици като прах, мръсотия и ръжда и отделя течностите (вода и масло), увлечени в сгъстения въздух.


Филтрите се монтират по въздушната магистрала след компресора. Пречистеният чрез кондензоуловителите въздух след това преминава към регулатори, омаслители и достига до въздухо-задвижваните устройства като пневматични цилиндри и др.


Тези филтри отстраняват замърсяванията от пневматичните системи, предотвратяват възникването на повреди и намаляват производствените загуби, дължащи се на забавянето на системата от натрупаните замърсявания. Подобни забавяния и бездействия на системите са изключително неефективни и излизат скъпо за всяко промишлено производство. Най-често те са резултат от замърсена или лошо поддържана система за сгъстен въздух.


Избирането на подходящия размер филтри за нуждите на една система трябва да бъде направено чрез определяне на максималния допустим спад в налягането, който може да бъде породен от филтъра. Спадът в налягането може да се определи чрез графиките, представени от производителя.


Има три типа филтри – с общо предназначение, филтри за обезмасляване и филтри за отстраняване на вода.


Регулаторите за високо налягане намаляват и контролират налягането в системите за сгъстен въздух. Често, вместо регулатор се използва названието
PRV (редуциращи вентили). Регулаторите за високо налягане поддържат постоянно налягане на изхода на системата, независимо от колебанията на входното налягане. На практика, налягането в изхода се влияе до голяма степен от промените в началното налягане и дебит.


Регулаторите на налягане се използват за контролиране на налягането на въздушни системи, ударни гайковерти, пистолет за горещ въздух, въздухо-измервателни устройства, пневматични цилиндри, множество въздушни лагери, мотори, пръскащи устройства, флуидни системи, смазващи системи и т.н.


Регулаторите имат контролираща пружина, която въздейства на мембраната за регулиране на въздушното налягане. Характеристиките на тази пружина определят обхвата на контролиране на налягането на регулатора. Регулаторите с общо предназначение могат да бъдат два типа – намаляващи налягането или такива, които запазват стойностите на налягане. Първите могат да намалят налягането като дори в системите с безизходно положение имат способността да изчерпят свръхналягането надолу по веригата. Вторият тип регулатори с общо предназначение не позволява загуба на налягане и то трябва да бъде освободено по друг начин, например чрез задействане на вентил.


Потокът по веригата и изискванията за налягането трябва да бъдат ясно определени, за да можете да изберете подходящия регулатор. Производителите разполагат с таблици и диаграми, касаещи тези фактори и те могат да ви помогнат да откриете точния регулатор.


Омаслителите са предназначени да внесат контролирани количества смазваща течност в системата със сгъстен въздух с цел да се намали триенето на движещите се компоненти.


Повечето пневматични системи и въздухо-задвижвано оборудване изискват смазване, за да се удължи техният живот. Автоматичните омаслители решават проблемите с недостатъчното или прекомерното смазване, които възникват с използването на конвенционални методи за смазване като например с грес или машинно масло. След като омаслителят е настроен, в пневматичната система се доставя точното количество лубрикант. Единствената необходима поддръжка е периодичното зареждане на резервоара със смазка. Омасляването на системата също така премахва и компресорните масла, които се движат във вид на пара. Минералните масла, добавени към системата предотвратяват натрупването на синтетични продукти по компонентите. Когато не се използват смазки в системата, трябва да бъде добавен филтър, който да премахва изпаренията от компресорните масла.


Има два типа омаслители – системи за маслена мъгла, предназначени за по-тежки устройства, пневматични цилиндри и клапани и системи за микро мъгла, използвани за смазването на няколко по-малки елемента едновременно. В системите за маслена мъгла всички капчици смазваща течност се вливат директно във въздушния поток. В резултат на това надолу по веригата достигат сравнително големи маслени капчици. При микро системите за омасляване само най-малките и най-леките капчици достигат до системата.  


« Назад към всички публикации