Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Пневматика

Датчиците са измервателни устройства, които преобразуват различни физични или химични величини в сигнал, удобен за работа и обработка. В зависимост от принципа си на работа датчиците могат да бъдат различни типове. В продуктовата гама на Фест 04 ще откриете богато разнообразие от висококачествени датчици, таймери, броячи и температурни контролери. Чрез тях ще гарантирате ефективната и прецизна работа на всяка една система.
Магнитни Индуктивни Капацетивни


Оптични Броячи Температурни контролери


Таймери Аксесоари