Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Пневматика

Пневматични цилиндри, известни още като въздушни цилиндри, се наричат механичните устройства, използващи силата на газ под налягане за извършването на възвратно-постъпателни линейни движения. Те намират широко приложение в пневматиката, тъй като са тихи, чисти и не изискват допълнително пространство за съхранението на течености, както е при хидравличните цилиндри. Фест 04 предлага различни типове цилиндри - мини, кръгли, компактни, късоходови, стоп цилиндри, стандартни, тандем цилиндри, цилиндри с направляващи, цилиндри с двоен бутален прът, безпрътови цилиндри, въртящи цилиндри и хващачи


 

Стандартни цилиндри Стандартни цилиндри 
ISO 155552, ISO 6431
Кръгли цилндри


Компактни цилиндри Късоходови цилиндри Мини цилиндри ISO 6432


Стоп цилиндри Цилиндри с направляващи Цилиндри с двоен бутален прът


Линейни цилиндри 
(безпрътови)
Въртящи цилиндри Хващачи


Демпфери Аксесоари