Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Пневматика

Системите за въздухо-подготовка са предназначени за филтриране и пречистване на въздуха в пневматичните системи. Качеството на въздуха се определя от следните параметрите - количество водни пари, съдържание на твърди частици, количество маслени пари. Филтрите имат за цел да улавят твърдите частици, замърсяванията, капките вода и смазваща течност във въздуха. По този начин, за пневмо-задвижваните устройства се осигурява абсолютно пречистен въздух. Омаслителите са последния елемент по веригата на системите за въздухо-подготовка. Те са предназначени да намаляват триенето в системата чрез осигуряването на точно определени количества смазваща течност. Пневмо-подготвящите групи са с основно значение за адекватното функциониране на въздухо-задвижваните устройства.


 

Изсушители Магистрални филтри Пневмо подготвителни групи


Филтър регулатори Регулатори Регулатори за високо налягане


Филтри Омаслители  Аксесоари