Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Пневматика

Манометърът представлява уред за измерване на налягането на газове или течности. Стандартният манометър представлява U-образна тръба съдържаща течност (най-често живак, поради голямата му плътност). Стойността, отчетена от манометър се нарича манометричното (ефективно) налягане и се използва в техниката. Единица за измерване в SI е паскал, като за флуидите може да използва и bar. Манометрите намират широко приложение в множество области като пневматика, медицина, отопление, индустриално производство и т.н.
Стандартни манометри Специални манометри Вакууметри