Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Пневматика 


ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ Профил на
 датчика:

 М18 кръгъл тип, М18 скъсена цилиндрична версия и мини
 квадратна серия

 Типове:

 Дифузен, с отражател и бариерен тип(приемник и предавател)

 Разстояние на
 засичане:

 1mm - 30м

 Работно
 напрежение:

 10-30VDC, 90-250VAC

 Тип на изхода:

 Нормално отворен (NO), Нормално затворен (NC) 

 Клас на защитата:

 IP65,IP67

 Метод на  свързване:

 Куплунг М12 или кабел