Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Пневматика

Фест 04 предлага пълна гама вакуум техника. Това включва ежектори, вендузи, филтри и вакуум релета. Използването на вакуум техника и компоненти значително повишава производителна и ефективната работа на множество пневматични устройства и системи. Тези елементи се произвеждат с различни форми, размери и параметри. Това прави възможно използването на вакуума за захващане на всякакви детайли – безопасно и от напълно автоматизирани системи.
Ежектори Вендузи Филтри


Вакуум релета